ภาษาอังกฤษดีแค่ไหน? เรียนต่างประเทศได้-คนไทยในอเมริกา

18 สิงหาคม 2560

ป้าโอ้ทเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะคะ ไม่ได้ชี้ชัดว่าต้องเป็นตามนี้ทุกคน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s