แปดนาที พอก่อนนะ

13 เมษายน 2560
ตั้งแต่เปิดเรียนสองเทอม(แปดเดือน) ป้าโอ้ทไม่ได้ออกกำลังกายเต้น กระโดด ออกแรง วันนี้อากาศดี ออกไปเต้นตามวิดิโอนี้ ได้แค่4นาทีหอบขึ้น ต้องหยุด แต่… ป้าโอ้ทจะทำต่อไป วันละจิ๊ด 😛
พักจากคลิปนี้ห้านาที
ต่อด้วยคลิปสอง  ค่อยยังชั่ว ทำได้หนึ่งรอบของวิดิโอ 4 นาทีพอดี จบข่าว รวมกันวันนี้ออกกำลังกายใช้แรง ได้ 8นาที
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s