อีกนิดเดียว…the only short while

6 เมษายน 2560

วันนี้ป้าโอ้ทรับเสื้อ กับ หมวกสำหรับใส่รับประกาศนียบัตรมาแล้ว อีกนิดก็จะสำเร็จภาระกิจ “นักเรียนโข่ง”  แล้ว เย ๆ ดีใจ ป้าโอ้ททำได้  มีประสบการณ์บอกต่อเด็ก ๆ เรียนต่างประเทศไม่ยากอย่างที่คิดเมื่อตัดเรื่องภาษาออกไป ^_^

Apr 6, 2017

I picked up my regalia (cap and gown). Yes, it is an only short while until I finish my “mission” as a student in the foreign country. It is not as difficult as I thought when takes away the language issue.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s