ฝีกภาษาอังกฤษทางสไกพ์ at swiming pool #

31 มีนาคม 2560

วันนี้ป้าโอ้ทกำหนดสถานการณ์ให้น้องสองคน แม้ว่าเรา รวมป้าโอ้ทด้วย ไม่แม่นภาษาอังกฤษ ในทุกด้าน แต่เรามีความมั่นใจที่จะพูด พูดทั้ง ๆ ที่ผิด ^_^ สนุกดีค่ะ  สิ่งที่ผิด เราเรียนรู้กันไปทุกวัน ค่อย ๆ พัฒนาไปด้วยกัน

March 31, 2017

I gave a situation to my friends as in the video.

We are not good at English but we are trying our best to get better every time.

The most, we have full confident to speak out and having fun together.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s