วอชิงตันดีซีกับใบหม่อน

15 เมษายน 2558  วันนี้วางแผนไว้ว่าพาใบหม่อนไปสถานฑูตไทย ต่อพาสปอร์ตเสร็จจะไปถ่ายรูปดอกไม้กันที่โบทานิคอลการ์เด้น แต่แผนของเราพังทะลาย

DC with Baimon Apr 15,2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s